2 โบรกเล็ง 5 หุ้นเสี่ยงติด “แคชบาลานซ์” เริ่ม 4 ม.ค.65

2 โบรกฯคาดการณ์ 5 หุ้น 2 วอแรนต์ 1 หุ้นบุริมสิทธิ มีโอกาสติด Cash Balance เริ่ม 4 ม.ค.65


บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) และ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ คาดว่า บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BYD, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ ครั้งที่ 6 หรือ BYD-W6, บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U, หุ้นบุริมสิทธิของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (U-P), ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยู ซิตี้ ครั้งที่ 4 หรือ U-W4

รวมถึง บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC, บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN และ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ADD เป็นหลักทรัพย์ที่จะเข้าข่าย Turnover List และมีโอกาสใช้เกณฑ์ให้สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อ (Cash Balance) โดยคาดว่าจะเริ่มวันที่ 4 มกราคม 2565

Back to top button