ตลท. แขวน SP หุ้น TAPAC เหตุไม่ส่งงบตามกำหนด

ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น TAPAC เหตุไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2564 ตามกำหนด ฟาก TAPAC แจงติดปัญหาโควิดระบาดในประเทศสวีเดน ทำตรวจสอบงบการเงินล่าช้า คาดส่งได้พรุ่งนี้


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ TAPAC ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าวันนี้ (5 ม.ค.2565) เนื่องจากบริษัทไม่สามารถงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2564 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม TAPAC  แจ้งว่าการนำส่งงบการเงินประจ าปี 2564 ล่าช้ากว่ากำหนด โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากสถานการการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศสวีเดน ทำให้การตรวจสอบงบการเงินทำได้ล่าช้า ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) ได้ภายในวันที่ 6 มกราคม 2565

Back to top button