GLOCON คว้าไลเซนส์สกัดน้ำมัน-ผลิตอาหารผสมกัญชง

GLOCON คว้าไลเซนส์สกัดน้ำมัน-ผลิตอาหารจากกัญชง เผยอยู่ระหว่างเจรจาลงนาม MOU กับพันธมิตรยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตและสกัดสาร CBD ร่วมวิจัยสูตรผสมผลิตภัณฑ์อาหารจากกัญชง


นายนพพร ภัทรรุจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON เปิดเผยว่า บริษัทได้รับใบอนุญาตสกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชง (Hemp Seed Oil) พร้อมใบอนุญาตผลิตอาหาร ประเภทควบคุมเฉพาะ ได้แก่ เมล็ดกัญชง, น้ำมันจากเมล็ดกัญชง, โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง, น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง (เฉพาะน้ำมันจากเมล็ดกัญชง) ที่ขึ้นทะเบียนอาหารไว้ ส่งผลให้สามารถสกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชง และผลิตอาหารที่มีส่วนผสมกัญชง ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกสู่ตลาดได้

ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาลงนามในข้อตกลง (MOU) กับพันธมิตรยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตและสกัดสาร CBD จากกัญชง เพื่อร่วมวิจัยสูตรผสมผลิตภัณฑ์อาหารจากกัญชง ยกระดับมาตรฐานสู่สากล ต่อยอดศักยภาพการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จากกัญชง โดยเฉพาะกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมีแนวโน้มการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่าในปี 2570 ตลาดผลิตภัณฑ์จากกัญชงทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 18,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ล่าสุดบริษัทฯได้เตรียมนำร่องส่งผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน (Ready To Eat) หลากหลายเมนู เสิร์ฟความอร่อยผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อ 7-11 ซึ่งเป็นพันธมิตรหลัก ลุยตลาดทั่วประเทศทันที หลังรัฐออกประกาศกฎหมายอย่างเป็นทางการ

โดยปัจจุบันบริษัทฯ แบ่งธุรกิจเป็น 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 1.ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็ง, อาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมทาน และผลไม้อบแห้ง สัดส่วน 61% ของรายได้ทั้งหมด, 2.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ สัดส่วน 32% ของรายได้ทั้งหมด, 3.ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม สัดส่วน 4% ของรายได้ทั้งหมด และ 4.ธุรกิจเทรดดิ้ง สัดส่วน 3% ของรายได้ทั้งหมด

Back to top button