DV8 ตั้ง “ณัฐพล เกษมวิลาศ” นั่ง CEO มีผล 8 ม.ค.นี้

บอร์ด DV8 เคาะตั้ง “ณัฐพล เกษมวิลาศ” นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผล 8 ม.ค.นี้


บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) หรือ DV8 เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายณัฐพล เกษมวิลาศ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ แทนกรรมการ และผู้บริหารที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

Back to top button