BKD ปิดจ๊อบขาย “ธุรกิจน้ำประปาภูเก็ต” หลัง 7UP จ่ายเงินครบ 550 ลบ.

BKD ปิดจ๊อบขายหุ้น “โกลด์ ชอร์ส” โครงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาส่งให้พื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต และบางส่วนของจังหวัดพังงา หลัง 7UP ชำระค่าหุ้นครบ 550 ลบ. แล้ว


บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) หรือ BKD ระบุว่า ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้น ของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด โครงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาส่งให้พื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต และบางส่วนของจังหวัดพังงา ให้กับ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์แอนด์พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP จำนวน 2,551,976 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 550,000,000 บาท นั้น

ล่าสุด บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้น จำนวน 550,000,000 บาท จาก 7UP จนครบจำนวนแล้ว และบริษัทฯ ได้ดำเนินการโอนหุ้นทั้งหมด จำนวน 2,551,976 หุ้น ให้กับ 7UP แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

Back to top button