“สัตวแพทย์” ยัน ASF ไม่ติดคน ยึดหลักปรุงสุก – ซื้อร้านมาตรฐาน

“สัตวแพทย์” ยัน ASF ไม่ติดคน ยึดหลักปรุงสุกก่อนรับประทาน - ซื้อจากร้านมาตรฐานที่มีตรา "ปศุสัตว์ OK" 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.สุเจตน์ ชื่นชม นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย เปิดเผยว่า โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF (African swine fever) แม้จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน แต่เป็นโรคที่ติดต่อร้ายแรงในสุกรที่สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการผลิตสุกร และเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มี “วัคซีน” ในการป้องกันและควบคุมโรค ที่สำคัญโรคนี้เป็นโรคที่มีความรุนแรงสูง ทำให้สุกรที่ติดเชื้อมีการตายเฉียบพลันเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

ด้านผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ เผยว่า สามารถรับประทานเนื้อหมูได้ตามปกติ โดยโรค ASF จะติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงจากสุกรที่ป่วยด้วยกันเอง ไม่แพร่กระจายสู่คนหรือสัตว์ประเภทอื่น ก่อนนำไปปรุงอาหารควรล้างเนื้อหมูให้สะอาด และปรุงสุกทุกครั้งเพื่อความมั่นใจว่าจะได้บริโภคเนื้อหมูที่ปลอดเชื้อ ปลอดภัย นอกจากนี้ ควรงดการรับประทานเนื้อหมูที่สุกๆ ดิบๆ และแนะนำว่าควรเลือกซื้อสินค้าจากสถานที่จำหน่ายที่เชื่อถือได้ โดยเลือกซื้อจากสถานที่จำหน่ายที่มีตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ทั้ง ในตลาดสดและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ

สำหรับสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” เป็นตราที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ตั้งแต่ปี 2558 ว่าเป็นสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน และมีการตรวจสอบของกรมปศุสัตว์ เป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจ

ขณะเดียวกัน การเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูที่มาจากกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร ก็มีส่วนช่วยป้องกันการเกิดการระบาดโรคได้อีกทางหนึ่ง เพราะเชื้อไวรัส ASF มีความทนทานในผลิตภัณฑ์อาหารและสิ่งแวดล้อมสูง ดังนั้น การเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ได้มาตรฐาน การปรุงสุกก่อนทาน และกินร้อน ช้อนกลาง จึงเป็นหลักปฏิบัติสำคัญที่ช่วยให้ทุกคนได้บริโภคหมูได้อย่างปลอดภัย

Back to top button