เติมด่วน! OR-BCP ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด มีผล 11 ม.ค.65

“โออาร์-บางจาก” ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ 40 สต.E85 ขึ้น 20 สต.มีผล 11 ม.ค.65


บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดอีกลิตรละ 40 สตางค์ เว้น E85 ปรับขึ้น ลิตรละ 20 สตางค์ มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (11 ม.ค.) เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station ราคาลิตรละ 39.56 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 32.15 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 31.88 บาท, E20 ลิตรละ 30.64 บาท และ E85 ลิตรละ 24.34 บาท น้ำมันดีเซล B7, B10 และ B20 อยู่ที่ลิตรละ 29.84 บาท

Back to top button