ครม. เคาะ 574 ลบ. เยียวยาเกษตรกรเลี้ยงหมู 5,000 คน

ครม. ไฟเขียวงบกลาง 574 ลบ. เยียวยาผู้เลี้ยงสุกรจากโรคระบาด AFS รวม 4,941 คน คิดเป็นจำนวนสุกร 1.59 แสนตัว รวมพื้นที่ทั้งหมด 51 จังหวัด


นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบกลาง ปี 2565 จำนวน 574.11 ล้านบาท ในการป้องกันการระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร (ASF) หลังจากที่เกษตรกรได้มีการทำลายสุกรไปแล้วในช่วง 23 มี.ค.-15 ต.ค.2564 แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา รวม 4,941 คน คิดเป็นจำนวนสุกร 1.59 แสนตัว รวมพื้นที่ทั้งหมด 51 จังหวัด

Back to top button