ตลท. จับ SICT ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 2 เริ่มพรุ่งนี้

ตลท. จับ SICT เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย “แคชบาลานซ์” ระดับ 2 เริ่ม 12 ม.ค. - 1 ก.พ. 65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SICT เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระดับ 2 โดยมีผลตั้งแต่ 12 ม.ค. 2565 – 1 ก.พ. 2565

Back to top button