AMR คว้างาน “สายไฟลงดิน” กทม. มูลค่า 469 ลบ.

AMR คว้างาน “สายไฟฟ้าลงดิน” ตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ถนนสุขุมวิท กทม. ส่วนที่ 1 งานโยธาและงานไฟฟ้า ระยะเวลาดำเนินการ 1,080 วัน มูลค่า 469.49 ลบ.


บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMR เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับโครงการใหม่ 1 โครงการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 469.49 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ถนนสุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 81-ซอยแบริ่ง) ส่วนที่ 1 งานโยธาและงานไฟฟ้า  ลงนามในสัญญา ณ เดือน ธ.ค.64 ระยะเวลาดำเนินการ 1,080 วัน

Back to top button