ทำความรู้จัก TKC หุ้น IPO น้องใหม่อนาคตไกล จ่อลงเทรด 17 ม.ค.นี้

ทำความรู้จัก "เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส" หรือ TKC หุ้นไอพีโอน้องใหม่ที่เตรียมลงสนามเทรด SET วันที่ 17 ม.ค.นี้ ในกลุ่มเทคโนโลยี โดยมี บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ TKC ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนน้องใหม่ที่จะทำการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในกลุ่มเทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีกำหนดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 17 มกราคม 2565

สำหรับ TKC ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ วางระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษางานวิศวกรรมในสายงาน (1) ระบบโทรคมนาคม (Telecommunications) (2) ระบบสื่อสารข้อมูล (Data Communications) และ (3) ระบบความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) ในลักษณะรับเหมาโครงการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) รวมถึงให้บริการงานวิศวกรรมและบำรุงรักษา (Service and MA) และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยจำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้ 78.00 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ด้วยราคาเสนอขายที่ 18 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 1,404,000,000 บาท โดยมี บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ขณะที่บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ ประมาณ 1,404.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น โครงการเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม ระบบโครงข่ายสื่อสัญญาณ(Transmission Networks) ระบบศูนย์ข้อมูลหลัก ศูนย์ข้อมูลสำรอง ระบบคลาวด์ Smart Solutions ระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัลและระบบตรวจสอบเฝ้าระวังและการบริหารความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security) รวมถึงงานบริการเพื่อสร้างรายได้ต่อเนื่อง เป็นต้น

ทั้งนี้ ลักษณะการให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ให้บริการครอบคลุม (1) งานโครงรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (“Turnkey Project” หรือ “งานโครงการ”) (2) งานบริการวิศวกรรมและงานบำรุงรักษา (3) งานจำหน่ายอุปกรณ์ โดยโครงสร้างรายได้ตามลักษณะการให้บริการในปี 2561 ถึงงวดเก้าเดือนปี 2564 มีสัดส่วนดังนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการ หรือเพื่อโครงการใหม่ ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคตสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจ

ขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด ให้ราคาเหมาะสมของ TKC อยู่ที่ 30.50 บาท จากกำไรสุทธิเติบโตฟื้นตัวที่ระดับ 428.21 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ให้ราคาเหมาะสม 28.00 บาท ชูจุดเด่นกำไรโตจาก Backlog ในมือที่ล่าสุด ณ ไตรมาส 3/64 มีมูลค่างานในมืออยู่ที่ราว 2,346 ล้านบาท และยังไม่รวมไตรมาส 4/64 ที่ได้ประมูลงานใหม่เข้ามาเพิ่มเติม

ส่วนปี 65 บริษัทจะพลิกโฉมครั้งใหญ่ โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนราว 1,404 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มความพร้อมในการเข้าประมูลงานโครงการขนาดใหญ่รับกระแสเทคดิจิทัลในระยะยาว เช่น โครงการเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม ระบบโครงข่ายสื่อสัญญาณ (Transmission Networks) ระบบศูนย์ข้อมูลหลัก ศูนย์ข้อมูลสำรอง ระบบคลาวด์ Smart Solutions ระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัลและระบบตรวจสอบเฝ้าระวัง และการบริหารความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security) สนับสนุนการรับรู้รายได้ต่อเนื่องภายในปี 65-66

โดยผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนปี 64 มีรายได้จากการขายและให้บริการอยู่ที่ 1,832.85 ล้านบาท กำไรสุทธิ 191.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.59% จากงวดเดียวกันปีก่อน

Back to top button