DHOUSE ตั้ง “วรรณา ศรีบุญเรือง” นั่ง CFO มีผลวันนี้

DHOUSE แต่งตั้ง “วรรณา ศรีบุญเรือง” ดำรงตำแหน่ง CFO มีผลวันนี้ 14 ม.ค.65


บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE ระบุว่า บริษัทฯ แต่งตั้งนางสาววรรณา ศรีบุญเรือง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานบริหารบัญชีและการเงิน (CFO) โดยแต่งตั้งในวันที่ 14 ม.ค.2565

Back to top button