TFG ปลื้มหุ้นกู้ 900 ลบ. ขายเกลี้ยง ลุยแผนปี 65 ขยายธุรกิจหมู-ร้านค้าปลีก

TFG ปลื้มหุ้นกู้ 900 ลบ. ขายหมดเกลี้ยง นำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับแผนธุรกิจปี 65 ลุยขยายธุรกิจร้านค้าปลีก ธุรกิจหมูในประเทศไทยและเวียดนาม


นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG เปิดเผยว่า บริษัทฯประสบความสำเร็จการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 700 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรอง เพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 200 ล้านบาท มูลค่ารวมไม่เกิน 900 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 11-13 ม.ค.2565 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.เอเซีย พลัส บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) และ บล.ทรีนีตี้

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้  บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท คาดว่าจะใช้ภายใน 3 เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท อยู่ที่ BBB แนวโน้ม Stable เมื่อวันที่ 19 ต.ค.64

ต้องขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้การต้อนรับหุ้นกู้ของ TFG อย่างดีเยี่ยม โดยบริษัทฯเตรียมนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มบริษัทฯ” นางสาวศิริลักษณ์

โดยแผนการดำเนินงานในปี 2565 ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขยายธุรกิจค้าปลีก  ธุรกิจหมูในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ตามสภาวะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต

Back to top button