PTT จับมือ “รฟท.” ลดต้นทุนเชื้อเพลิง กว่า 800 ลบ. นาน 10 ปี หนุนการขนส่งสาธารณะ

PTT จับมือ “รฟท.” สนับสนุนส่วนลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง มูลค่า 810 ลบ. ตลอดระยะเวลาสัญญา 10 ปี เพื่อให้บริการขนส่งสาธารณะแก่ประชาชนผู้โดยสารรถไฟ


นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดย ปตท. สนับสนุนส่วนลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยคิดเป็นจำนวน 810 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาสัญญา 10 ปี (2565-2575) เพื่อให้บริการขนส่งสาธารณะแก่ประชาชนผู้โดยสารรถไฟในประเทศและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

Back to top button