XPG ตั้งบ.ร่วมทุน “กันตนา” ลุยธุรกิจภาพยนตร์-พัฒนาโมบายล์แอปฯสื่อบันเทิง

XPG ตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท คิง ออฟ เกมเมอร์ คลับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ “กันตนา” ชื่อ “ดิ อัพ แรงค์” ลุยธุรกิจภาพยนตร์-พัฒนาโมบายล์แอปฯสื่อบันเทิง และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XPG เปิดเผยว่า บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท คิง ออฟ เกมเมอร์ คลับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามกรอบงบประมาณและนโยบายการลงทุนที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมอบอำนาจให้คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและตัดสินใจ

โดยบริษัทร่วมทุนดังกล่าวใช้ชื่อ บริษัท ดิ อัพ แรงค์ จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับภาพยนตร์ และพัฒนาโมบายล์แอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อบันเทิงในรูปแบบต่างๆ และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 675,850 บาท สัดส่วนการถือหุ้น XPG ถือ 61.5381% บริษัท คิง ออฟ เกมเมอร์ คลับ จำกัด ถือ 38.4612% และนางสาวลิมลี่ ทิพพงษ์ประภาสน ถือ 0.0007%

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญาร่วมทุนและจัดตั้งบริษัทร่วมทุนข้างต้น หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Back to top button