CIMBT คุมค่าใช้จ่ายเด่น-ขาดทุนเครดิตลด ดันกำไรปี 64 โต 90% แตะ 2.44 พันลบ.

CIMBT โชว์กำไรปี 64 โต 90% แตะ 2.44 พันลบ. จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 1.29 พันลบ. หลังเน้นคุมค่าใช้จ่าย-ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT รายงานผลประกอบการงวดปี 2564 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงร้อยละ 8.1 และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลงร้อยละ 25.7 ในขณะที่รายได้จากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 3.9

ด้านสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) อยู่ที่ 7.9 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ ต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น อยู่ที่ร้อยละ 3.7 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ร้อยละ 4.6 สาเหตุหลักมาจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพในปี 2564 การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ และกระบวนการในการเก็บหนี้

Back to top button