TK เผย “ทีเค เงินทันใจ” คว้าไลเซนส์สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เริ่มไตรมาส 2

TK เผยบริษัทย่อย “ทีเค เงินทันใจ” คว้าไลเซนส์สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ คาดเริ่มปล่อยสินเชื่อในไตรมาส 2/65


บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK เปิดเผยว่า บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด บริษัทย่อยที่ TK ถือหุ้น 99.99% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ปัจจุบันประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano Finance) และได้รับใบอนุญาตเพิ่มเติมให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ประกอบด้วย 1. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 2. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน คาดว่าจะสามารถดำเนินการปล่อยสินเชื่อได้ประมาณไตรมาส 2/2565

Back to top button