CRC ไม่ซื้อห้างหรู Selfridges โบรกฯ มองบวก คลายกังวลสภาพคล่อง ชูเป้า 40 บ.

บอร์ด CRC เคาะไม่ซื้อห้างหรู “Selfridges” ชี้ลงทุนโดย HCDS ธุรกิจในเครือเซ็นทรัล ใช้ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจเป็นประโยชน์ได้ ฟาก โบรกฯ มองบวก ช่วยปลดล็อค Overhang ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน แนะซื้อเป้า 40 บ. คาด SSSG ปี 65 ฟื้นตัวเด่น หนุนพลิกมีกำไร


บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2565 ได้มีมติไม่เข้าลงทุนไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดใน Selfridges Group ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อกิจการ แทนบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด (HCDS) ภายใต้ Flagship Undertaking Letter โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยภายใต้ Flagship Undertaking Letter บริษัทฯ มีสิทธิเข้าลงทุนนธุรกิจห้างสรรพสินค้าที่ไม่รวมส่วนของอสังหาริมทรัพย์ (ลงทุนใน Operation Companies) ใน Selfridges Group บาทส่วนหรือทั้งหมด ได้ก่อนวันที่การเข้าลงทุนภายใต้สัญญาซื้อกิจการ Selfridges Group ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ หรือเข้าลงทุนในธุรกิจห้างสรรพสินค้าใน Operation Companies ใน Selfridges Group ทั้งหมดต่อจาก HCDS ได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ HCDS เข้าลงทุนเสร็จสมบูรณ์ในราคาตามที่ตกลงกันใน Flagship Undertaking Letter

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยเฉพาะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย และกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิจห้างสรรพสินค้าใน Operation Companies ใน Selfridges Group ตามที่ได้รับการเสนอจาก HCDS และความเหมาะสมทางด้านธุรกิจของบริษัทฯ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหาก HCDS เป็นผู้เข้าประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าดังกล่าว โดยพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ อย่างรอบคอบ ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงาน นโยบายโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ความเสี่ยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงมูลค่าเงินลงทุนและเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาซื้อกิจการ

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติที่สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบว่า จากข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ได้รับ บริษัทฯ จะไม่เข้าลงทุนในห้างสรรพสินค้า Selfridges Group ตามที่ได้รับการเสนอจาก HCDS รวมไปถึงไม่เข้าลงทุนภายใน 90 วันนับจากวันที่ HCDS เข้าลงทุนในธุรกิจห้างสรรพสินค้าดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีความเห็นว่า การลงทุนโดย HCDS จะช่วยให้บริษัทฯ ในฐานะกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล (Central Group) อาจใช้ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจของ HCDS เช่น ความสัมพันธ์แบรนด์คู่ค้าระดับโลก เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโอกาสในการเข้าลงทุนดังกล่าวโดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ด้าน บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์ (24 ม.ค.2565) ว่า มีมุมมองบวกเล็กน้อยต่อการไม่เข้าร่วมลงทุนห้าง Selfridges เพราะประเมินว่ามติดังกล่าวจะช่วยปลดล็อค Overhang ของตลาดช่วงก่อนหน้าเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ในกรณีที่ CRC เลือกเข้าร่วมลงทุน Selfridges ลงทันที (ตามบทวิเคราะห์วันที่ 24 ธ.ค.2565 ราคาปิด CRC วันที่ 23/12/2021 อยู่ที่ 34.75 บาท) โดยที่ยังคงคาด CRC ได้ประโยชน์ระยะยาวจากอำนาจการต่อรองการสั่งซื้อสินค้าแบรนด์ของกลุ่มเซ็นทรัลที่จะสูงขึ้น

ทั้งนี้โมเมนตั้มไตรมาส 4/2564 ยังสดใส คาดจะพลิกมีกำไรอีกครั้งจากขาดทุนสุทธิหนัก 2.24 พันล้านบาทในไตรมาส 3/2564 ตามอานิสงส์การคลาย Lockdown และ seasonal effect ผลักดัน SSSG เป็นเพิ่มขึ้น 6-8% แล้ว (โดยเฉพาะอิตาลี >+50% และเวียดนาม +12-14%) จากลดลง 23% ในไตรมาส 3/2564 และรายได้ค่าเช่าก็ฟื้นตัวเด่นตามส่วนลดค่าเช่าที่น้อยลงเหลือ20% ถึง 30% (ใกล้เคียงไตรมาส 2/2564) ฟื้นจากจุดต่ำสุดในไตรมาส 3/2564 ที่ให้ส่วนลด -0% ถึง -0% หนุนรายได้และมาร์จิ้นจะฟื้น

โดยยังคงแนะนำ “ซื้อ” มีราคาเป้าหมายที่ 40 บาท โดยชอบ CRC จากผลการดำเนินงานที่อยู่ในช่วง Turnaround คาดปี 2565 จะพลิกกลับมามีกำไรสุทธิกว่า 5.78 พันล้านบาท จากขาดทุน 1.02 พันล้านบาทในปี 2564 ตามผลกระทบจากโควิดที่น้อยลง หนุน SSSG ปี 2565 จะฟื้นเด่น 5.7% จากลดลง 2% ในปี 2564 ในขณะเดียวกันคาดมาร์จิ้นก็จะดีขึ้นด้วยตามส่วนลดค่าเช่าที่น้อยลงเต็มปีและการรับรู้ผลบวกที่จะมีมากขึ้นจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานหลายส่วนงานช่วงที่ผ่านมา เช่น กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในเวียดนามและกลุ่มกิจการอาหารในไทยตัวเด่นเมื่อเทียบจากไตรมาสก่อน

Back to top button