ผู้ถือหุ้น KTIS ไฟเขียวปันผล 0.10 บ. เคาะจ่าย 14 ก.พ.นี้

ผู้ถือหุ้น KTIS ไฟเขียวปันผลงวดปี 64 เป็นเงินสดในอัตรา 0.10 บ./หุ้น กำหนดจ่าย 14 ก.พ.นี้


นายปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการ และนายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อย่างพร้อมเพรียงกัน ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของกลุ่ม KTIS ที่จัดในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 31 มกราคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

Back to top button