WORLD แจงปมซื้อ-ขายหุ้น WIE-NauticAWT ยันโปร่งใส ไม่ขัดเกณฑ์รีซูมเทรด

WORLD ชี้แจง ตลท.เกี่ยวกับสัญญาการซื้อขายหุ้น ระหว่าง WIE และ NauticAWT พร้อมยืนยันตั้งกรรมการพิจารณาเงื่อนไขโดยละเอียด มีความโปร่งใส ไม่ขัดต่อหลักกฎหมายและกฎเกณฑ์ของตลท. 


บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WORLD เปิดเผยว่า จากกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าทำ Share And Purchase Agreement ระหว่าง บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด (WIE) และ NauticAWT Limited (NauticAWT) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ที่ประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ กับ บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด (WIE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ WORLD

ด้าน รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WORLD กล่าวว่า สืบเนื่องจาก WIE ได้ดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมมาเป็นแห่งที่ 2 โดยเข้าพัฒนาที่ดิน และจัดสรรที่ดินเปล่า เพื่อขาย และเมื่อขายที่ดินจัดสรรจนหมดโครงการ (คาดว่าจะขายหมดในปี 2565 หรือ 2566) ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่บริษัทฯ จะต้องมองหาช่องทางการเพิ่มประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ซึ่งหากทำการขาย WIE โดยผู้ซื้อจะได้ผลตอบแทนระยะยาว

ส่วนผลตอบแทนที่ WORLD จะได้รับจากการขาย WIE คือหุ้นสามัญของบริษัท NauticAWT ที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งเป็นตลาดทุนที่ได้รับความเชื่อมั่น ตลอดจนเป็นช่องทางที่จะระดมทุนกับนักลงทุนทั่วโลกที่สนใจมาลงทุน

ทั้งนี้ WORLD ได้เริ่มดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ปี 2558 โดยมีโครงการที่ดำเนินการภายใต้บริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง โดย WIE เป็นเพียงบริษัทย่อยบริษัทหนึ่งในหลายที่ทำโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้ในช่วงที่ผ่านมา และเมื่อจำหน่ายที่ดินในโครงการหมดแล้ว ผลตอบแทนที่ WIE จะได้ก็จะเหลือเพียงรายได้การจัดการสาธารณูปโภคในอนาคต ซึ่งจะไม่ใช่รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกต่อไป

ขณะที่ WORLD ยังมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่เป็นของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม มูลค่าโครงการรวมประมาณ 16,185 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นรายได้ต่อเนื่องจากนี้ 3-10 ปี ดังนี้

1.โครงการนิคมอุตสาหกรรมและให้บริการด้านสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรม (ดำเนินการแล้ว) ชื่อโครงการอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด

2.โครงการที่อยู่อาศัยในรูปแบบของที่ดินเปล่า บ้าน วิลล่าคอนโดมิเนียม โรงแรมเพื่อ จำหน่ายและให้เช่า (ดำเนินการแล้ว) ชื่อโครงการเดอะ ซิตี้หาดใหญ่ 1 ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โครงการเดอะ ซิตี้หาดใหญ่ 2 ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์พร็อพเพอร์ตี้แอนด์แอสเซท จำกัด  โครงการเดอะ ฟอเรสท์ ป่าตอง ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

3.ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (ดำเนินการแล้ว) โครงการสำนักงาน จ.เชียงใหม่ และโครงการหอพัก จ.ลำปาง ดำเนินการโดยบริษัท เวิลด์ดีไซน์แอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัด

4.ธุรกิจโรงพยาบาลและบริการด้านสุขภาพจำหน่ายเครื่องมือแพทย์(อยู่ระหว่างดำเนินการ) เนินการโดยบริษัท เอ็น ฮอสปิเทิล จำกัด

ด้าน รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีทั้งโครงการที่เกิดขึ้น คงอยู่และจบสิ้นไปตามวงจรของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ฉะนั้นหากมีการจำหน่ายเงินลงทุนของ WIE ในภายหลังจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ยังมีรายได้ต่อเนื่องจากโครงการที่กล่าวมาแล้ว ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทจะเริ่มมีรายได้จากโครงการเดอะฟอเรสท์ ป่าตอง ที่จะสร้างรายได้หลักในรูปแบบ Recurring Income ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในการบริหารงานทั้งในภาครัฐและเอกชนและเป็นกรรมการในบริษัทขนาดใหญ่และ/หรือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้งยังได้เข้าอบรมในหลักสูตรที่มีความจำเป็นสำหรับการทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน และได้มีการปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายอิสระเกี่ยวกับการพิจารณารายละเอียดต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่อย่างสุจริต มีความโปร่งใส และไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาในการเข้าทำรายการต่างๆ ว่าไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด

Back to top button