CV จับมือ PEC ผลิตพลังงานโคเจนฯ ป้อนลูกค้า Q3 รับเงิน 44 ลบ.

CV จับมือ PEC ร่วมทุนผลิตพลังงานพลังงานความร้อนร่วม คาดก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมป้อนลูกค้ารายแรก “เรืองสยามอินดัสตรี” ได้ในไตรมาส 3/65 รับเงิน 44 ลบ. มั่นใจหนุนรายได้-กำไรโตระยะยาว


นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (PEC) เพื่อร่วมลงทุนพัฒนาโครงการผลิตพลังงานความร้อนร่วม (ไอน้ำและไฟฟ้า, ESCO 50) ให้กับ บริษัท เรืองสยามอินดัสตรี จำกัด โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 0.3 เมกะวัตต์ (1,080,000 kWh/ปี) และกำลังการผลิตไอน้ำติดตั้ง 12 ตันไอน้ำต่อชั่วโมง (71,000 ตัน/ปี) ซึ่งมีระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายไอน้ำและไฟฟ้าจำนวน 15 ปี มูลค่าโครงการรวมกว่า 44 ล้านบาท โดย CV และ PEC มีสัดส่วนการถือหุ้นฝั่งละ 50% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมดำเนินการจ่ายไอน้ำและไฟฟ้าได้ในไตรมาส 3/2565

สำหรับโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานของประเทศ ทั้งในแง่ของการเสริมสร้างความมั่นคง ให้กับระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด การรักษาสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทฯ พยายามผลักดันมาโดยตลอด นอกจากนี้  CV ยังมุ่งเน้นขยายการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีการเติบโตในด้านอุตสาหกรรมพลังงาน

การลงทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้ฐานรายได้และกำไรของบริษัทฯ เติบโตขึ้น จากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว รวมถึงโอกาสในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำที่สามารถรองรับลูกค้ารายใหม่ได้ในอนาคต ทำให้บริษัทฯ มีแหล่งรายได้ที่มีความสม่ำเสมอ (Recurring Income) และต่อเนื่องในระยะยาว และบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาการเข้าลงทุน และ/หรือ ขยายความร่วมมือกับ PEC เพื่อจัดตั้งบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำเพิ่มเติมคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้

Back to top button