ไม่รอด! ตลท. จับ ECF พ่วง W4 เข้า “แคชบาลานซ์” คุม AJA ขึ้นระดับ 3 เริ่มพรุ่งนี้

ไม่รอด! ตลท. จับ ECF พ่วง ECF-W4 เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1  “แคชบาลานซ์” คุม AJA และ AJA-W3   ขึ้นระดับ 3 เริ่ม 15 ก.พ. - 7 มี.ค.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) หรือ ECF และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ ECF-W4 เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2565 สิ้นสุดวันที่ 7 มี.ค. 2565

ขณะเดียวกันประกาศให้ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือ AJA-W3  เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย  และ Cash Balance เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2565 สิ้นสุดวันที่ 7 มี.ค. 2565

Back to top button