NRF ดึงมือขวา “สตีฟ จอบส์” นั่งที่ปรึกษา Konscious Foods ต่อยอดขยายตลาด Plant-based

NRF ดึงอดีตหัวหน้าฝ่ายการตลาด มือขวา Steve jobs นั่งที่ปรึกษา Konscious Foods ต่อยอดสร้างแบรนด์และผลิตภัณฑ์ Plant-based ระดับโลก พร้อมขยายตลาดอาหารสุขภาพในทั่วทุกมุมโลก


นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF และประธานกรรมการบริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดอาหารทางเลือกจากพืช (Plant-based Food) คาดว่าจะสามารถเติบโตได้ที่ 22% CAGR จาก 2562 ในปี 2572

โดยมูลค่าจะสูงขึ้นจาก 28 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 210 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2572 หลังเล็งเห็นโอกาสทางการตลาดอาหารทางเลือกจากพืชเพื่อใช้ทดแทนอาหารจากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมทั่วโลกกว่า 2 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นกลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเพื่อสร้างความได้เปรียบขององค์กร โดยการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรของบริษัทและการสรรหาบุคลากรที่เป็น top talent จากสตาร์ทอัพเทคโนโลยีอาหารชั้นนำระดับโลกมาเสริมทัพ ทำให้มีมุมมองที่เปิดกว้าง แปลกใหม่ ทันต่อสถานการณ์และความเป็นไปของตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมความเข้มแข็งของบริษัทและบริษัทในเครือ

อาทิ Konscious Foods, Plant and Bean Ltd. และ Wicked kitchen ล่าสุดได้ดึงตัวนาย Andy Cunningham อดีตหัวหน้าฝ่ายการตลาด มือขวา Steve jobs นั่งที่ปรึกษาบริษัท Konscious Foods บริษัทย่อยในเครือ บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่ง NRF ถือหุ้นอยู่100% เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำด้านการผลิตอาหารทางเลือกจากพืช มุ่งขยายตลาดอาหารโปรตีนจากพืชให้ครอบคลุมทั่วโลก พร้อมเชื่อว่าหากบริษัทเต็มไปด้วยคนเก่งและมีศักยภาพจะสามารถติดปีกให้บริษัทพุ่งทะยานไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริง

Back to top button