CPANEL เปิดงบปี 64 กำไรโต 142% แตะ 32 ลบ. รับรายได้ขายเพิ่ม-คุมต้นทุนเด่น

CPANEL เปิดงบปี 64 กำไรโต 142% แตะ 32 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 13 ลบ. รับรายได้ขายเพิ่มและอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาสูตรการผสมคอนกรีตให้ต้นทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น


บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) หรือ CPANEL รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2564 ดังนี้

สำหรับในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 310.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 90.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.08 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายแผ่นผนังและแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเป็นสำคัญ

ส่วนรายได้อื่นของบริษัท ประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษเหล็กจากกระบวนการผลิต ดอกเบี้ยรับ โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้อื่นเท่ากับ 1.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ำกับ 0.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.25 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563

นอกจากนี้ในปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 14.92 ล้านบาท ลดลง 0.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.87 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 เนื่องจากการลดลงของภาระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเงินส่วนหนึ่งที่ระดมได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ไปชำระคืนหนี้ ส่งผลให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง

ทั้งนี้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิปี 2564 เท่ากับ 31.80 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 10.23 เพิ่มขึ้น 18.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 142.38 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 เป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากการขาย ส่งผลให้เกิด Economy of Scale และอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาสูตรการผสมคอนกรีตให้ต้นทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Back to top button