BKI แจงกำไรปี 64 ลด 61% เหตุจ่ายค่าสินไหม “โควิด-19” กว่า 2.5 พันลบ.

BKI แจงกำไรปี 64 ลด 61% เหลือ 1.06 พันลบ. จากปีก่อนกำไร 2.71 พันลบ. เหตุค่าสินไหม "โควิด-19" กว่า 2.5 พันลบ. หลังยอดติดเชื้อเพิ่ม


บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2564 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานงวดปี 2564 มีกำไรลดลง เนื่องจากมีกำไรจากการรับประกันภัย 344.1ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมี 611.1ล้านบาท ลดลง 267 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 43.7 สาเหตุหลักมาจากค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 2,542.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 227.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.8 เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น

Back to top button