UVAN รับราคาน้ำมันปาล์มพุ่ง-ปริมาณขายเพิ่ม ดันกำไรปี 64 โตกระฉูด 155% แจกปันผล 0.40 บ.

UVAN รับราคาน้ำมันปาล์มพุ่ง-ปริมาณขายเพิ่ม ดันกำไรปี 64 โตกระฉูด 155% แตะ 839.27 ลบ. จากปีก่อนกำไร 329.12 ลบ. แจกปันผล 0.40 บ./หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 10 มี.ค.65 จ่าย 20 พ.ค.65


บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ UVAN รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2564 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานงวดปี 2564 มีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาเฉลี่ยของน้ำมันปาล์มดิบในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.2 จากปีที่แล้ว ปริมาณผลปาลม์สดส่งเข้าผลิตของทั้งห้าโรงงานในประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9 จากปีที่แล้ว และปริมาณขายน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.9 ในปี 2564 เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นดังที่กล่าวในข้างต้น ประกอบกับน้ำมันปาล์มซื้อขากบุคคลภายนอกเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น

พร้อมกันที่บริษัทฯ เตรียมจ่ายปันผลจากงวดงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 และกำไรสะสม เป็นเงินสดในอัตรา 0.40 บาท/หุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 10 มี.ค. 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พ.ค.2565

Back to top button