“ศบค.” พบติดเชื้อโควิด วันนี้ 22,311 คน เสียชีวิต 42 ราย

“ศบค.” พบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 22,311 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 22,175 ราย และจากต่างประเทศ 136 ราย เสียชีวิต 42 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ (28 ก.พ. 2565) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 22,311 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 22,175 ราย และจากต่างประเทศ 136 ราย มีผู้เสียชีวิต 42 ราย และรักษาหายกลับบ้านแล้ว 17,470 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศระลอกใหม่อยู่ที่ 668,492 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) กำลังรักษา 213,645 ราย หายป่วยสะสมจำนวน 486,855 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "மானாம COVID-19 กรมประชาล ซาสัมพันธ์ สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย 28 กุมภาพันธ์ 2565 หายป่วยวันนี้ +17,470 ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ +22,311 311, ผู้ติดเชื้อในประเทศ ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ +22,175 +136 ตั้งแต่ 1มกราคม 2565 หายป่วยสะสม 486,855 ป่วยสะสม ตั้งแต่ มกราคม 668,492 กำลังรักษา 213,645 เสียชีวิตเพิ่ม 42 สรุปสถานการณ์ สรุปสถานการณ์ศูนย์ข้อมูลCOVID-19 ศูนย์ข้อมูล f ศูนย์ข้อมูลCOVID-19 สายด่วน Cกระnloerodloltrerl"

Back to top button