META ไฟเขียวเพิ่มทุน-แจกวอแรนต์ หนุนขยายพอร์ตสินเชื่อ ตั้งเป้าปี 65 เริ่มมีกำไร

META ไฟเขียวเพิ่มทุน-แจกวอแรนต์ 1.5 พันลบ. หนุนขยายพอร์ตสินเชื่อ ฟาก “โรงไฟฟ้ามินบู” รายได้เข้าครึ่งปีหลังนี้ พร้อมประกาศกร้าวเดินหน้าทำกำไรตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป


นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ META เผยเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,586,058,082 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,651,175,658 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,237,233,740 บาท

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,586,058,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) แม้บริษัทจะยังไม่มีแผนการเพิ่มทุนในระยะอันใกล้นี้ แต่เป็นการเตรียมความพร้อมหากมีโอกาสที่ดีต่อการขยายตัวหรือ ลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจในอนาคต

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนทั้งหมดจำนวน 925,587,829 หุ้น จะออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 6 (META-W6) จำนวน 513,056,980 หุ้น จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯในอัตรา 21 หุ้นสามัญเดิมต่อ 5 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) กำหนดราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.54 บาท อัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (META-W5) ที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ และเพื่อรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (META-W5) และบอร์ดยังอนุมัติให้เสนอขออนุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนรวมไม่เกิน 660,470,253 หุ้น

“ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาถือเป็นช่วงที่ META ได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเอง แม้เราจะเจออุปสรรคหลายๆ ด้านแต่ก็สามารถก้าวข้าม ประคับประคอง รวมถึงริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ ได้ แม้ว่าตัวเลขผลประกอบการที่ปรากฏของปี 2564 จะไม่สวยหรูแต่ในทางปฏิบัติเราถือว่า META ผ่านทุกอย่างมาด้วยดี จากนี้ในปี 2565 ทุกคนจะได้เห็นถึงการดำเนินกิจการที่ดี ผลประกอบการที่เป็นบวก ตลอดจนโอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลจากหุ้น META อย่างแน่นอน ปัจจุบันโรงไฟฟ้ามินบูมีความคืบหน้าไปมาก ซึ่ง META เองเตรียมรับรู้รายได้จากงานก่อสร้างโครงการเฟส 2 ภายในช่วงครึ่งปีหลังของ 2565 และรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าตามมาอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ธุรกิจด้านการเงินที่บริษัทฯลงทุนและบริหารผ่านบริษัทย่อย บริษัท พิโก โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ยังสามารถสร้างรายได้ที่ดีให้กับกลุ่มบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง จากการเป็นผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่ได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยการประเมินสถานะทางการเงินของผู้กู้บนเทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้ได้กลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ มีสัดส่วน NPL อยู่ไม่เกิน 3%” นาย ศุภศิษฏ์ กล่าว

ด้านนาย ชนน วังตาล กรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายพอร์ตธุรกิจการเงินของเราให้โตและสร้างสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทั้งได้รับแรงสนับสนุนจากบอร์ดบริหารว่าเป็นแนวทางที่ดี จึงมองหาโอกาสขยายพอร์ตธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ไปในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ฉะนั้นในปี 2565 นี้เราตั้งเป้าขยาย asset size ของธุรกิจสินเชื่อขึ้นราวให้มีมูลค่าราว 400-500 ล้านบาท และเพิ่มสัดส่วนรายได้ของธุรกิจการเงินราว 30-50% เพื่อสร้างกระแสเงินสดให้กับกลุ่มบริษัทอย่างแข็งแกร่ง

โดยบริษัทฯกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ขึ้นด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

Back to top button