STPI โชว์ปี 64 พลิกกำไร 320.30 ลบ. หลังรายได้พุ่งกระฉูด

STPI โชว์ปี 64 พลิกกำไร 320.30 ลบ. จากปีก่อนขาดทุน 836.68 ลบ. หลังรายได้พุ่งกระฉูด-กำไรอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่ม


บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ STPI รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2564 ดังนี้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานปี 2564 พลิกมีกำไร เนื่องจากมีรายได้จากการดำเนินงาน 2,259 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 495 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับ 1,763 ล้านบาทของปี 2563 สาเหตุหลักมาจากส่วนงานรับจ้างผลิตมีโครงการในมือมากขึ้น ทำให้ปริมาณงานรับจ้างผลิตที่ดำเนินการและสามารถรับรู้รายได้ในปี 2564 มากกว่าปี 2563 จำนวน 275 ล้านบาท รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 293 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากค่าบริการเก็บรักษาสินค้าระหว่างหยุดงานโครงการ 231 ล้านบาท และรายได้จากการขายและบริการเครื่องจักรก่อสร้างและอื่นๆ 62 ล้านบาท

รวมทั้งมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 187 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 201 เมื่อเทียบกับ 62 ล้านบาท สำหรับระยะเวลาเดียวกันในปี 2563 ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ รวมถึงสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด

Back to top button