SVT ตั้ง “พิศณุ โชควัฒนา” นั่งกรรมการผู้อำนวยการ มีผลทันที

SVT ตั้ง “พิศณุ โชควัฒนา” นั่งกรรมการผู้อำนวยการ มีผลทันที เพื่อนำพา SVT ก้าวไปสู่ความสำเร็จและผลักดันธุรกิจ Vending Machine ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีแผนขยายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพิ่มเป็น 17,000 เครื่อง และตั้งเป้ารายได้ในปี 65 เติบโตขึ้น 20-25%


นายพิศณุ โชควัฒนา ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการบริษัท บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับโอกาสเข้ามาเป็นผู้นำองค์กร นับเป็นบทบาทที่สำคัญยิ่งในการต่อยอดความสำเร็จของบริษัทฯ ในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติรายแรกในประเทศไทยมากว่า 20 ปี พร้อมยืนยัน ยังคงสานต่อนโยบายของ นางอาภัสรา ภาณุพัฒนา ในการขับเคลื่อนองค์กร ประกอบด้วย 1 การเพิ่มจำนวนเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติและขยายการติดตั้งให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ และ 2 การพัฒนาระบบและจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแบบสมาร์ท

ทั้งนี้ SVT ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ได้รับทราบการลาออกของนางอาภัสรา ภาณุพัฒนา จากตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป และได้อนุมัติการแต่งตั้งให้นายพิศณุ โชควัฒนา ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการคนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

โดยเพื่อให้การบริหารงานของ SVT ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยนายพิศณุ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์หลากหลายด้าน เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำองค์กรเพื่อนำพา SVT ก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและผลักดันธุรกิจ Vending Machine ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้จะมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนานำนวัตกรรมใหม่ มาใช้ในการผลิตเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ รองรับสินค้าหลากหลายประเภท ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค และการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพ เพื่อก้าวสู่โอกาสแห่งความสำเร็จในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนขยายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพิ่มเป็น 17,000 เครื่อง จากเดิมปี 2564 มีจำนวน 14,600 เครื่อง, เพิ่มจำนวนเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแบบธรรมดา ให้เป็นแบบสมาร์ทรวมทั้งสิ้น 7,500 เครื่อง, ขยายจำนวนเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วที่จังหวัดลำพูนเป็นแห่งแรก และขยายโอกาสการให้บริการเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติภายใต้แบรนด์ SUNVENDING ได้ลงนามสัญญากับ บริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SUN เป็นตัวแทนแฟรนไชส์รายแรกในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน นายพิศณุ กล่าวอีกว่า สำหรับรายได้ในปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้าเติบโตขึ้น 20-25% จากปี 2564 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการคลายความวิตกกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 และการฉีดวัคซีนในประเทศที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น การเร่งขยายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่ครอบคลุมมากขึ้น และการเปิดธุรกิจใหม่ อย่างแฟรนไชส์  ระบบเช่าโฆษณาในเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และการขายตู้ไปยังเจ้าของสินค้า หรือผู้ผลิตสินค้าเอง รวมถึงกลุ่มค้าปลีก-ค้าส่ง และกลุ่มลูกค้ารายย่อยต่างๆ

“ผมมีความพร้อมในการเดินหน้าสานต่อนโยบายบริษัทฯ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ พร้อมกำหนดทิศทางขององค์กร เพื่อขยายโอกาสการเติบโตในธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในประเทศและต่างประเทศ มุ่งขับเคลื่อน SVT เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ในภูมิภาคอาเซียน” นายพิศณุ กล่าว

Back to top button