PTTEP ปิดจ๊อบซื้อ “ชาร์จาห์ ออนชอร์ แอเรีย ซี” เข้าถือสัดส่วน 25%

PTTEP เผยเข้าถือหุ้น 25% โครงการ “ชาร์จาห์ ออนชอร์ แอเรีย ซี” ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เข้าถือหุ้นสัดส่วน 25%


บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่บริษัทฯ ลงนามในสัญญาซื้อขายสิทธิ (Farm In/Farm Out Agreement) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 25 ในโครงการชาร์จาห์ ออนชอร์ แอเรีย ซีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จากบริษัท Eni Sharjah B.V. ผ่านบริษัท PTTEP MENA Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยนั้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 การดำเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

Back to top button