BIZ ตุน Backlog พันลบ. กางแผนปี 65 ลุยประมูลงานใหม่กว่า 1.5 พันลบ.

BIZ ตุน Backlog กว่าพันลบ. กางแผนปี 65 ลุยประมูลงานใหม่ทั้งรัฐและเอกชน มูลค่ารวมกว่า 1.5 พันลบ. มั่นใจมีโอกาสได้งานเพิ่มหลายโครงการ ช่วยหนุนผลงานเติบโตต่อเนื่อง เตรียมตัวย้ายเทรดตลาด SET เร็วๆ นี้


นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ  ได้เปิดเผยถึงทิศทางธุรกิจของบริษัทในปี 2565 ผ่านงาน Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ว่า บริษัทฯ เดินหน้าประมูลงานโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้รับงานค่อนข้างมาก ด้วยศักยภาพจากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ปริมาณงานมือเพิ่มขึ้นในระยะยาว สนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น โดยปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 1,160 ล้านบาท

“เบื้องต้นคาดว่าในปีนี้จะมีงานออกประมูลใหม่ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท และบริษัทฯ มีโอกาสได้งานเพิ่มในหลายโครงการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง”นายสมพงษ์ กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯเตรียมแผนดำเนินการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ  จะดำเนินการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายหลังได้รับอนุมัติคำขอจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

“การย้ายเข้าจดทะเบียนใน SET จะเอื้ออำนวยและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ขยายฐานผู้ถือหุ้นและกองทุนทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาเพิ่มสัดส่วนการลงทุน และเพิ่มสภาพคล่องการซื้อ-ขายหุ้น รวมถึงรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต” นายสมพงษ์กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 2,934.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,169.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 283.48% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม 765.13 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 420.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 375.93 ล้านบาท หรือ 846.63% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 44.40 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการส่งมอบงานได้ตามกำหนด

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 200 ล้านหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.4277777775  บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 21 เม.ย. 65 ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.25 บาท รวมทั้งปีจ่ายปันผล  เท่ากับ 371,111,111 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลทั้งสิ้นร้อยละ 88.01 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 หลังหักสำรองตามกฎหมาย

นอกจากนี้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (BIZ-W1)

Back to top button