SA ตั้ง “ไซมิส ตลิ่งชัน” ต่อยอดอสังหาฯ-เพิ่มทุน “ไซมิส เวลท์” รองรับขยายธุรกิจโรงแรม

SA ตั้งบริษัทย่อยใหม่ “ไซมิส ตลิ่งชัน” ต่อยอดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -เพิ่มทุนบริษัทย่อย “ไซมิส เวลท์” เป็น 50 ล้านบาท รองรับขยายธุรกิจโรงแรม


บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA เปิดเผยว่า บริษัทจัดตั้งบริษัท ไซมิส ตลิ่งชัน เป็นบริษัทย่อยใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และเพิ่มทุนบริษัท ไซมิส เวลท์ จำกัด ที่ประกอบกิจการโรงแรม จากทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท เป็น 50,000,000 บาท เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการและให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ให้ไว้กับธนาคารพาณิชย์

Back to top button