ตลท. จับ ETC ติด “แคชบาลานซ์” เริ่ม 7 มี.ค.นี้

ตลท. จับ ETC ติดเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1  “แคชบาลานซ์” เริ่ม 7 มี.ค. – 12 เม.ย.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศขยายช่วงดำเนินการหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC โดยให้ผลตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. 2565 ถึงวันที่ 12 เม.ย. 2565

Back to top button