SAAM รับทรัพย์ 42 ลบ. หลังคว้างานพัฒนา “โรงไฟฟ้าชีวมวล” ญี่ปุ่น 2 โครงการ 20 MW

SAAM ลงนามสัญญาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น 2 โครงการ ขนาด 20MW กับบริษัท Trading Company มูลค่างานรวม 42 ลบ.


บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAAM เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 64 บริษัทฯเข้าลงนามในสัญญาให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น (Project Development Service Agreement) จำนวน 2 โครงการ ขนาดโครงการละ 10 เมกะวัตต์ กับบริษัท Trading Company ขนาดใหญ่สัญชาติญี่ปุ่น คิดเป็นมูลค่างาน 150 ล้านเยน หรือประมาณ 42 ล้านบาท

โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 12-14 เดือนสำหรับการส่งมอบโครงการที่เสร็จสมบูรณ์

Back to top button