GLOCON ปิดกิจการ “A&W-Kitchen Plus” จบภาระขาดทุนต่อเนื่อง

GLOCON ยุติกิจการ A&W-Kitchen Plus เจอพิษโควิด-19 ยาวนานมากว่า 2 ปี ส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจร้านอาหาร เพื่อรับรู้ทั้งหมดเพียงครั้งเดียวเมื่อหยุดดำเนินกิจการ หลังผลประกอบการปี 64 ขาดทุนสุทธิ 166.63 ล้านบาท


บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON ระบุในคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการว่า ผลประกอบการในปี 2564 เมื่อยังไม่รวมผลประกอบการจากธุรกิจร้านอาหาร A&W บริษัทจะมีผลประกอบการคิดเป็นกำไรประมาณ 60 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมเข้ากับผลประกอบการในส่วนของธุรกิจร้านอาหาร A&W ซึ่งมีผลขาดทุน ประมาณ 70 ล้านบาท ประกอบกับการที่บริษัทตัดสินใจยุติการดำเนินการธุรกิจร้านอาหาร A&W ซึ่งมีผลประกอบการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และยิ่งได้รับผลกระทบมากขึ้นในภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทจึงมีการตั้งสำรองสินทรัพย์ รวมถึงตั้งสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการหยุดดำเนินงานในธุรกิจนี้เป็นจำนวนเงินประมาณ 90 ล้านบาท

โดยทางฝ่ายบริหารได้พิจารณาให้ปิดร้านอาหาร Kitchen Plus ที่บริษัทบริหารเองที่เหลืออยู่ทั้งหมดอีก 2 สาขาในเดือน ม.ค.2565 ด้วย ซึ่งมีผลให้บริษัทต้องตั้งสำรองสินทรัพย์ในบริษัทที่ดำเนินกิจการร้านอาหาร Kitchen Plus อีกประมาณ 68 ล้านบาท ทางบริษัทจึงได้ดำเนินการตั้งสำรองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร เช่น สินทรัพย์ถาวร ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ เช่น เครื่องหมายการค้า เป็นต้น รวมถึงตั้งสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 160 ล้านบาทในปี 2564

ดังนั้น เมื่อรวมผลประกอบการทั้งหมดทำให้ในปี 2564 บริษัทมีผลขาดทุนอยู่ที่ 166.63 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนนี้บริษัทรับรู้ทั้งหมดเพียงครั้งเดียวเมื่อหยุดดำเนินกิจการ บริษัทจึงคาดว่าในอนาคตจะไม่มีการตั้งสำรองผลขาดทุนในส่วนร้านอาหารนี้อีก

“ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยาวนานมากว่า 2 ปี ส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจร้านอาหาร เนื่องจากการปิดห้างสรรพสินค้า รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทจึงมีผลการดำเนินงานขาดทุนมาโดยตลอดทางฝ่ายบริหารเห็นว่าบริษัทไม่สามารถรับผลขาดทุนต่อไปได้ จึงตัดสินใจนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติหยุดดำเนินกิจการร้านอาหารในส่วนของ A&W และทางฝ่ายบริหารได้พิจารณาให้ปิดร้านอาหาร Kitchen Plus ที่บริษัทบริหารเองที่เหลืออยู่ทั้งหมดอีก 2 สาขา ในเดือนม.ค. 2565″ ฝ่ายบริหาร GLOCON ระบุ

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทฯ จะโฟกัสขยายธุรกิจด้วยการมุ่งไปที่การผลิตในอุตสาหกรรมอาหารที่มีความเชี่ยวชาญ เดินเกมรุกเพิ่มกำลังการผลิต ควบคู่ไปกับการเร่งขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในทุก Business Unit ทั้งกลุ่มอาหารแปรรูปแช่แข็ง, อาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมทาน และผลไม้อบแห้ง

พร้อมมองหาพันธมิตรรายใหม่ๆ เพื่อร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอาหารจากโปรตีนพืช (Plant Based Food) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับผลิตภัณฑ์ รองรับกระแสคนรักสุขภาพ (Healthy) ซึ่งเป็นตลาดที่มีมาร์จิ้นสูง และมีแนวโน้มอัตราการเติบโตโดดเด่นและยั่งยืน ต่อยอดการเติบโตสู่ Sustainable Food ตอกย้ำวิสัยทัศน์การก้าวสู่ความเป็น “ผู้นำอุตสาหกรรมด้านการผลิตอาหารระดับโลก” อีกทั้งจะมีการรับรู้รายได้จาก “ลูกชิ้นทิพย์” นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 กว่า 540 ล้านบาท เบื้องต้นว่า มั่นใจจากแผนงานทั้งหมดข้างต้น บริษัทฯจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ภายในปี 2566

สำหรับ A&W ก่อตั้งในปี 2468 ที่สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีอายุกว่า 100 ปี สินค้าแรกที่จำหน่ายคือ รูทเบียร์ ปัจจุบันมีสาขากว่า 1,000 แห่งทั่วโลก ส่วนในไทย A&W เปิดสาขาแรกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวปี 2526 แม้จะมีเครื่องดื่มเอกลักษณ์เป็นตัวชูโรง แต่ในสมรภูมิฟาสต์ฟู้ด 30,000 ล้านบาท A&W กลับเป็นแบรนด์รองในตลาดนี้

Back to top button