B รับเงินเพิ่มทุน RO กว่า 900 ลบ. ลุยขยายธุรกิจ หนุนรายได้โตแกร่ง

B ปลื้มขายหุ้นเพิ่มทุน RO หมดเกลี้ยง รับเงินกว่า 900 ลบ. ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน เดินหน้าขยายธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์-สาธารณูปโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแผน หนุนรายได้โต เผย D/E เพียง 0.09 เท่า


นางสาวสุทธิรัตน์  ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B เปิดเผยว่า บริษัทต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจบริษัท โดยการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) หรือ RO เกินความคาดหมาย โดยบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจำนวน 915 ล้านบาท

สำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่ม B ให้มีความคล่องตัวและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการเป็นธุรกิจสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง  โดยโฟกัส 2 ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) และธุรกิจสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Green Utilities)  รวมทั้งธุรกิจใหม่ๆ ที่จะสามารถต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทธุรกิจหลักของบริษัทในอนาคต  นอกจากนี้บริษัทก็มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยปัจจุบันมีสัดส่วนหนี้ต่อทุน (D/E) เพียง 0.09 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงสิ้นปี 2564 สัดส่วน D/E จะอยู่ที่ 0.15 เท่า

“โดย B ได้รับเงิน RO กว่า 915 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเกินความคาดหมาย สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น บริษัทต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน จากนี้ไปบริษัทจะเดินหน้าขยายการลงทุนตามแผน เพื่อที่จะสนับสนุนให้ B เติบโตแข็งแกร่งและยั่งยืน  สร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต”นางสาวสุทธิรัตน์  กล่าว

ขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้ถือหุ้นบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,655.61 ล้านบาท เป็น 3,093.44 ล้านบาท  โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,114.45 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้(พาร์) 0.68  บาท เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 1,409.63 ล้านหุ้น สัดส่วน 1.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่  ราคาหุ้นละ 0.68 บาท

ส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออีก 704.81 ล้านหุ้น เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ(วอร์แรนต์) ชุดที่ 7 หรือ B-W7 ที่จัดสรรฟรีให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อ และชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน สัดส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ  1 หน่วยวอร์แรนต์  ในราคาใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นละ 0.99 บาท

Back to top button