“บิ๊กป้อม” ไฟเขียว ต่อ “พรก.ฉุกเฉิน” พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ อีก 3 เดือน

“บิ๊กป้อม” นั่งหัวโต๊ะ กบฉ. ไฟเขียวขยายระยะเวลา พรก.ฉุกเฉิน พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อีก 3 เดือน ตั้งแต่ 20 มี.ค. - 19 มิ.ย. 65 เร่งพิจารณาการปรับลดพื้นที่ และส่งเสริมเศรษฐกิจ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19


พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

โดยจะมีการยกเว้น อ.ศรีสาคร อ.สุไหงโกลก อ.แว้ง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส, อ.ไม้แก่น อ. แม่ลาน จ.ปัตตานี และ อ.เบตง อ.กาบัง จ.ยะลา ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 20 มี.ค. – 19 มิ.ย. 2565 โดยเป็นการขยายระยะเวลา ครั้งที่ 67 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ต่อไป

นอกจากนี้ ทางที่ประชุมได้รับทราบผลการปฎิบัติงานตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ห้วง 20 ธ.ค.64 – 10 ก.พ.65  ซึ่งภาพรวมสถานการณ์การก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และประชาชนได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยดีที่ผ่านมา รวมถึงรับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปรับลดพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีแนวโน้มและโอกาสปรับลดพื้นที่เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้ง พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4) และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) เข้มงวดงานด้านการข่าว และเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดน รวมถึงเร่งพิจารณาการปรับลดพื้นที่ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ และส่งเสริมเศรษฐกิจ และให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย

Back to top button