จับตา นลท. แปลง “NER-W1” รอบสุดท้ายรับรีเทิร์น 7%   

NER แจ้งใช้สิทธิ NER-W1 ครั้งสุดท้าย ระยะเวลาใช้สิทธิ 11-25 พ.ค. 65 เนื่องจากครบกำหนดวันที่ 26 พ.ค. 65 และขึ้น SP ตั้งแต่ 29 เม.ย. – 26 พ.ค. 65 สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต


นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NER-W1) ทราบว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะครบกำหนดอายุในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 บริษัทฯ จึงขอแจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

โดยมีระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายระหว่างวันที่ 11 – 25 พฤษภาคม 2565 ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิคือ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ณ อาคารเซ็นทรัลซิตี้บางนา ชั้น 28 กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1.80 บาทต่อหุ้น

ดังนั้นหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NER-W1 ไม่ใช้สิทธิภายในกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวและให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ NER-W1 สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ NER-W1 (ขึ้นเครื่องหมาย SP) ตั้งแต่วันที่  29เมษายน – 26 พฤษภาคม 2565 และใบสำคัญแสดงสิทธิ NER-W1 จะสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธินั้น สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตและยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น จากนโยบายของบริษัทที่เดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น สำหรับการขยายการดำเนินงานในอนาคต

ด้านรายละเอียดและเอกสารประกอบการใช้สิทธิ สามารถดูได้จากเอกสารแจ้งการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NER-W1) หรือเว็บไซต์ของบริษัท https://www.nerubber.com/newsroom

อย่างไรก็ตามจากการประเมินเบื้องต้นสำหรับการแปลงสิทธิ NER-W1 ว่าจะคุ้มหรือไม่ หากเปรียบเทียบกับราคาหุ้นบนกระดานของหุ้น NER ที่ล่าสุด ณ เวลา 11:00 น. ของวันที่ 18 มี.ค. 2565 อยู่ระดับ 7.05 บาท ขณะที่ราคาบนกระดานของ NER-W1 อยู่ที่ 4.78 บาท และไปบวกในราคาใช้สิทธิ 1.80 บาทต่อหุ้น เท่ากับว่าจะอยู่ที่ระดับ 6.58 บาท ซึ่งราคายังต่ำกว่าราคาบนกระดานของ NER เท่ากับว่าการใช้สิทธิในการแปลงก็คุ้มค่า เพราะหากคำนวณจะได้รับผลตอบแทน 7.14% อย่างไรก็ดีนี้เป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้น ซึ่งต้องไปดูราคาทั้งสองวันใกล้ระยะเวลาใช้สิทธิอีกครั้ง

Back to top button