“โควิด” วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 25,164 คน เสียชีวิต 80 ราย

“ศบค.” พบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 25,164 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 25,116 ราย และจากต่างประเทศ 48 ราย เสียชีวิต 80 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ (23 มี.ค. 2565) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 25,164 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 25,116 ราย และจากต่างประเทศ 48 ราย มีผู้เสียชีวิต 80 ราย และรักษาหายกลับบ้านแล้ว 24,770 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศระลอกใหม่อยู่ที่ 1,200,521 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) กำลังรักษา 237,128 ราย หายป่วยสะสมจำนวน 993,837 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) นอกจากนี้มีจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,496 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 19 ราย ส่วนอัตราครองเตียง ร้อยละ 26.10

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "जबमार REES COVIO-1 C-UULUN กรบประยาธันทัน๕ิ้ สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย 23 มีนาคม 2565 หายป่วยวันนี้ ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ ผู้ป่วยปอดอักเสบ +25,164 164 รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล +24, +24,770 770 +25, ผู้ติดเชื้อในประเทศ ผู้ผัดเนื้อจากต่างประเทศ 1,496 +25,116 +48 หายป่วยสะสม ตังแด่ มกราคม ค่1มกราคม2565 2666 993,837 837 ป่วยสะสม ตั้งแค่ มกราคม256 7565 1,200,521 ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (เฉลี่ยจังหวัดละ) 19 กำลังรักษา 237,128 เสียชีวิตเพิ่ม 80 อัตราครองเตียง ของผู้ป่วยปอดอักเสบ ร้อยละ 26.1 1 สรุปสถานการณ์ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สรุปสถานการณ์ศูนย์ง้อมูล-19 19 f ศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูล-1 COVID สายด่วน1 กระกรวงสารารณะสุข"

Back to top button