FTE รับทรัพย์ 75 ลบ. หลังคว้างานจัดหา-ติดตั้งระบบ 13 โครงการ

FTE รับทรัพย์ 75 ลบ. หลังคว้างานจัดหาอุปกรณ์-ติดตั้งระบบสัญญาณ 13 โครงการ โดยมีโครงการระบบดับเพลิงจัดหาถุงบรรจุน้ำยาโฟม 1 โครงการ ติดตั้งระบบสปริงเกอร์ 1 โครงการ สัญญาณแจ้ง 4 โครงการ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 3 โครงการ และ ระบบป้องกันอัคคีภัย 4 โครงการ


บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FTE เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับใบสั่งซื้อและหนังสือสั่งจ้างสำหรับงานโครงการใหม่  รวม 13 โครงการ รวมมูลค่างานทั้งสิ้น 75 ล้านบาท ดังนี้

1.โครงการระบบดับเพลิงอาคารคลังสารเคมีของบริษัทแสตนดาร์ดแคน จำกัด เป็นการจัดหาถังบรรจุน้ำยาโฟม

2.โครงการ BST_Automatic Sprinkler ของบริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด เป็นงานจัดหาและติดตั้งระบบสปริงเกอร์

3.โครงการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลภูมิพล ของบมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) เป็นงานจัดหาอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

4.โครงการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Terra Phase II เป็นงานจัดหาอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

5.โครงการระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Indorama Sprinnig Building ของบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นงานจัดหาอุปกรณ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ CO2 และ  FM-200

6.โครงการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของบริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด เป็นงานจัดหาและติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

7.โครงการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารเก็บเอกสารของบริษัท สยามเพชร (ประเทศไทย) จำกัด เป็นงานจัดหาและติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

8.โครงการระบบดับเพลิง [email protected] 115/22kV Remote Station ของบริษัท ทาคาชิโฮ ไฟร์ ซิเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นงานจัดหาอุปกรณ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ IG-100

9.โครงการระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Novec-1230 สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ของบมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) เป็นงานจัดหาและติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Novec-1230

10.โครงการระบบป้องกันอัคคีภัย อาคารภาควิชาสิ่งแวดล้อมและภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของบริษัท ธนน วิศวกรรม จำกัด เป็นงานจัดหาอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย

11.โครงการระบบป้องกันอัคคีภัย One Bangkok ของบริษัท ไตร-เอ็น โทเอเน็ค จำกัด เป็นงานจัดหาอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย

12.โครงการระบบป้องกันอัคคีภัย The LIVIN Phetkasem ของบริษัท ชวินเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นงานจัดหาอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย

13.โครงการระบบป้องกันอัคคีภัย แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ สุรวงศ์ ของบริษัท ไพพ์ไลน์ จำกัด เป็นงานจัดหาอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย

Back to top button