TEAMG รณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง “ประหยัดพลังงาน-ลดโลกร้อน” 26 มี.ค. นี้

TEAMG รณรงค์ ให้ประชาชนร่วมกันปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น พร้อมกับเมืองต่าง ๆ กว่า 190 ประเทศทั่วโลก เพื่อลดภาวะโลกร้อน 60+ Earth Hour 2022 และคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน เป็นเวลา 1 ชม. ในวันที่ 26 มี.ค. นี้ ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น.


นายชวลิต จันทรรัตน์ วิศวกรแหล่งน้ำ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำของประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)” ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น.

โดยลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น เช่น ไฟประดับ ไฟอาคาร ป้ายโฆษณา การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน ลดการใช้เครื่องปรับอากาศในอาคารบ้านเรือน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกับเมืองต่าง ๆ กว่า 190 ประเทศทั่วโลก เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและบรรเทาสาเหตุที่จะนำไปสู่วิกฤตการณ์อันเกิดจากภาวะโลกร้อนในอนาคต

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ประจำปี 2564 (60+ Earth hour 2021)ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปรากฏว่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าไปได้ 29.4 เมกะวัตต์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวการปัญหาโลกร้อนได้ 8.4 ตัน

สำหรับ TEAMG ในฐานะผู้นำด้านบริการแบบครบวงจรในภูมิภาคและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ขอเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยบรรเทาและลดปัญหาภาวะโลกร้อน ด้วยการลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น ทั้งที่สำนักงานของบริษัทและรณรงค์ให้ที่บ้านของพนักงาน กว่า 1,300 ครัวเรือน พร้อมรณรงค์ทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป ร่วมใจกันปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อแสดงพลังให้ประชาคมโลกรับรู้ถึงความตั้งใจของประเทศไทยในการช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

“นอกจากการเข้าร่วมพลังปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดภาวะโลกร้อนแล้ว ขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนร่วมตระหนักถึงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ำและลดการใช้ยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวการสำคัญของก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและลดวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ที่ทั่วทั้งโลกกำลังเผชิญร่วมกันอยู่ในขณะนี้

TEAMG หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การรวมพลังลดการใช้พลังงาน ปิดไฟ 1 ชั่วโมงในปีนี้ จะเป็นแรงผลักดันและจุดประกายให้คนไทยหันมาตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน การประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อโลกของเรา” นายชวลิต กล่าว

 

Back to top button