IIG ส่ง iCE จับมือ “AOTGA” ทรานส์ฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัล

IIG ส่ง iCE ร่วมลงนามทำสัญญากับ AOTGA เพื่อยกระดับระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร ทรานส์ฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัล ด้วย Oracle E-Business Suite


นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด หรือ iCE บริษัทในเครือบริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ iCE ได้ลงนามทำสัญญากับบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ AOTGA เพื่อดำเนินการในโครงการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ด้วย Oracle E-Business Suite เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทางบัญชีการเงินและจัดซื้อ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญขององค์กร

โดยนอกเหนือจากการออกแบบและพัฒนาระบบ “Oracle E-Business Suite”แล้ว iCE จะเข้าไปช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับตรวจนับสินทรัพย์บนอุปกรณ์มือถือพกพา (Handheld) และงานด้านการเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการระบบ (Interface / Integration) ซึ่งประกอบด้วย ระบบให้บริการภาคพื้น GA application (E-Work order) ระบบบริหารคลังสินค้าทางอากาศ (Warehouse WMS) ระบบขายหน้าร้าน (Point of Sale : POS) และระบบบริหารงานบุคคล

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทีมงานของเราพร้อมทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ AOTGA ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการติดตั้งระบบในครั้งนี้ บริษัทยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจาก AOTGA ให้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กรไทยสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล” นายสมชาย กล่าว

ด้าน นางสาวอมรรัตน์  กริตโสภณ ตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ AOTGA ผู้ให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น และการให้บริการคลังสินค้าภายในท่าอากาศยาน กล่าวว่า หลังจากที่ AOTGA ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2561  บริษัทฯก็ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งานในองค์กร เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของ บพท. ที่มุ่งเน้นการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บุคลากรและเทคโนโลยีที่ดีที่สุด

อีกทั้งยกระดับการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand : CAAT) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) กำหนด และเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Enterprise) รวมถึงรองรับการเติบโตในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการ AOTGA จะนำระบบ ERP “Oracle E-Business Suite” มาช่วยในการบริหารจัดการทางบัญชีการเงิน การบริหารจัดการงบประมาณ การจัดซื้อ งานครุภัณฑ์ และการพัสดุ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลรายได้จากส่วนงานให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น งานบริการผู้โดยสารภาคพื้น การให้บริการคลังสินค้า และรายได้อื่น ๆ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนกระบวนงานเชิงธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯได้คัดเลือกและไว้ใจให้ iCE เป็นผู้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบในครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะสำเร็จลุล่วงด้วยดี ตามเป้าหมายที่วางไว้

Back to top button