U ทุ่มพันล้าน ซื้อหุ้น “มาเจสติค พาร์ค” ร่วมทุน NOBLE ลุยต่อยอดอสังหาฯ

U เข้าซื้อหุ้น “มาเจสติค พาร์ค”-รับโอนตั๋วสัญญา ร่วมทุน NOBLE สัดส่วน 50:50 ใช้เงินรวมมูลค่า 1.05 พันลบ. ต่อยอดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย


บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท มาเจสติค พาร์ค จำกัด (MJP) จำนวน 5 แสนหุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วทั้งหมดของ MJP) ราคา 54.27 ล้านบาท และ รับโอนตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดย MJP จำนวน 999.22 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วน 50% ของตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งหมดที่ออกโดย MJP) จากการใช้สิทธิตามสัญญา Option Agreement ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ในราคาซื้อขายรวมจำนวน 1,053.49 ล้านบาท เพื่อร่วมทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดย U ถือหุ้น 50% และ NOBLE ถือหุ้น 50%

Back to top button