TM อัพเดท “The Parents Nursing Home” ก่อสร้างคืบหน้ากว่า 80% มั่นใจเปิดบริการต.ค.นี้

TM อัพเดท “The Parents Nursing Home” ก่อสร้างคืบหน้ากว่า 80% คาดแล้วเสร็จภายในส.ค.65 พร้อมเปิดให้บริการต.ค.65 ส่วนอาคาร “Parents Hospital” คาดใช้เวลาก่อสร้าง 15 เดือน


นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคาร The Parents Nursing Home  ว่า  เป็นโปรเจคหนึ่งของบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ ขณะนี้อาคารดังกล่าวมีความก้าวหน้าในการก่อสร้างไปกว่า 80% แล้ว ทั้งนี้ มั่นใจว่าโครงการหรือการก่อสร้างต่าง ๆ จะแล้วเสร็จพร้อมการตกแต่งประมาณเดือนสิงหาคม 2565 และพร้อมที่จะให้บริการได้ในเดือนตุลาคม 2565

ทั้งนี้ ความคืบหน้าต่าง ๆ ของการก่อสร้างและพร้อมให้บริการลูกค้าของบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด แสดงถึงความก้าวหน้าของ TM  เนื่องจากเป็นวิสัยทัศน์และนโยบายของ TM ที่จะเพิ่มศักยภาพและเพิ่มบริการ รวมทั้งเพิ่มรายได้จากการให้บริการประชาชน  โดยได้พยายามที่จะทำให้ธุรกิจจากเดิมในรูปแบบ  B2B ไปถึง B2C  ให้มากขึ้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะทำให้ภาพดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ด้านนายแพทย์นพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด หรือ TMNC  เปิดเผยว่า ขณะนี้การก่อสร้างมีความคืบหน้าโดยเฉพาะโครงสร้างด้านนอกและฐานรากได้ดำเนินการไป 100%  แต่สำหรับโครงสร้างด้านในอย่างเช่น ผนังห้องกำลังไล่กั้น ขณะนี้คืบหน้ากว่าประมาณ 75%  หลังจากนั้นก็จะไล่ตกแต่งภายใน โดยคาดว่าการตกแต่งภายในจะใช้เวลาอีกประมาณสัก 4 เดือน

สำหรับการเตรียมความพร้อมบริการนั้น ขณะนี้ได้มีการจ้างที่ปรึกษามาวางระบบการบริการทั้งหมด เพื่อให้ทุกขั้นตอนเกิดความสะดวกสบายกับผู้มาใช้บริการ ทั้งผู้ป่วย ญาติ หรือครอบครัว ส่วนความพร้อมด้านอื่น ๆ นั้น ขณะนี้ได้เตรียมพร้อมไว้ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล นักบริบาล รวมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นต่องานบริการ เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วย สำหรับความคืบหน้าของอาคาร The Parents Hospital นั้นขณะนี้ได้รับใบอนุญาตการก่อสร้างจากกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โดยจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 14-15 เดือน

Back to top button