ยอดติดเชื้อ “โควิด” วันนี้ 27,560 คน ดันป่วยสะสมทะลุ 3.6 ล้าน ดับ 85 ราย

“ศบค.” พบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 27,560 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 27,499 ราย และจากต่างประเทศ 61 ราย เสียชีวิต 85 ราย รวมป่วยสะสมตั้งแต่เกิดการระบาดโควิด-19 ทะลุ 3.60 ล้านราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ (31 มี.ค. 2565) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 27,560 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 27,499 ราย และจากต่างประเทศ 61 ราย มีผู้เสียชีวิต 85 ราย และรักษาหายกลับบ้านแล้ว 25,077 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศระลอกใหม่อยู่ที่ 1,404,912 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) กำลังรักษา 246,770 ราย หายป่วยสะสมจำนวน 1,187,953 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) นอกจากนี้มีจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,808 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 23 ราย ส่วนอัตราครองเตียง ร้อยละ 29.50

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ยอดป่วยสะสมในประเทศไทย อยู่ที่ 3,628,347 รายแล้ว

อาจเป็นรูปภาพของ ‎ข้อความพูดว่า "‎COVID-15 A ดงบป้งบุล กชนประธาศ์มลันม์ สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย 31 มีนาคม 2565 หายป่วยวันนี้ +25,077 25, ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ +27, +27,560 ผู้ติดเชื้อในประเทศ ผู้คิดเชื้อจากค่างประเทาศ +27,499 +61 ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,808 หายป่วยสะสม ตงแต่ והרצהנו 1มกราคม2565 2665 1,187,953 1, ป่วยสะสม ตังแต่ 1มทราคม 2560 1,404,912 ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (เฉลี่ยจังหวัดละ) 23 กำลังรักษา 246,770 246, เสียชีวิตเพิ่ม 85 อัตราครองเตียง ของผู้ป่วยปอดอักเสบ ร้อยละ 29.5 สรุปสดานการณ์ ศูนย์ขือมูล สรุปลตานการถปัศูนย์ล-19 COVID-19 f ศูนย์ขือมูล ศูนย์ข้อมูล-19 COVID-19 สายด่วน1111 1111 ขายด่วน 0กระทรวงสาธารณะสุ าระกะวงะา EO การะทรวงส่าธารถนะุน‎"‎

Back to top button