MK ผนึก BH ตั้งบ.ร่วมทุน “เฮลท์ แอนด์ เวลเนสฯ” รุกธุรกิจบริการดูแลสุขภาพทุกมิติ

MK ผนึก BH ตั้งบ.ร่วมทุน “เฮลท์ แอนด์ เวลเนส เวนเจอร์” ในสัดส่วน 50:50 เพื่อทำธุรกิจดูแลสุขภาพและเวลเนสเต็มรูปแบบให้บริการครอบคลุมความต้องการด้านสุขภาพทุกมิติ


นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK เปิดเผยว่า บริษัทส่งบริษัทย่อยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดูแลสุขภาพแบบองค์รวม “อาร์เอ็กซ์ เวลเนส” ร่วมทุน “ไวทัลไลฟ์ อัลไลอันซ์” บริษัทย่อยของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH เปิดบริษัท เฮลท์ แอนด์ เวลเนส เวนเจอร์ จำกัด ในสัดส่วน 50:50 เพื่อทำธุรกิจดูแลสุขภาพและเวลเนสเต็มรูปแบบให้บริการครอบคลุมความต้องการด้านสุขภาพทุกมิติ สอดรับกระแสการเติบโตของอุตสาหกรรมเวลเนส มุ่งเป็นกำลังสำคัญผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก (World-Class Medical and Wellness Destination)

“โลกธุรกิจทุกวันนี้เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก ความท้าทายเกิดขึ้นในทุกมิติ ทำให้เรามองเห็นโอกาสในการก้าวสู่ธุรกิจใหม่ๆ  อย่างธุรกิจด้านสุขภาพหรือเวลเนส ที่มีศักยภาพสร้างการเติบโตให้กับบริษัทได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับมั่นคงฯ มีความเชี่ยวชาญด้านการเสาะหาทำเลที่เหมาะสม รวมถึงการออกแบบ ก่อสร้าง การบริหารจัดการโครงการอสังหา” นายวรสิทธิ์ กล่าว

อีกทั้งล่าสุดบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการรักษ (RAKxa) ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวมภายใต้คอนเซ็ปต์ Fully Integrative Wellness & Medical Retreat ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ทำให้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการธุรกิจดูแลสุขภาพ ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรผู้ชำนาญการในการดูแลสุขภาพแต่ละสาขาและการพัฒนาการแพทย์แบบองค์รวมเพื่อสุขภาพดีที่ยั่งยืน

ดังนั้นจึงต่อยอดความร่วมมือกับ BH จัดตั้งบริษัท เฮลท์ แอนด์ เวลเนส เวนเจอร์ เพื่อรุกตลาดเวลเนสเต็มรูปแบบ โดยนำเอาจุดแข็งของทั้งสองบริษัทมาพัฒนาธุรกิจเวลเนสที่สามารถรองรับความต้องการด้านสุขภาพที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม ทุกกลุ่ม ทุกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

ด้านภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BH กล่าวว่า ความร่วมมือกับทางมั่นคงฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากโครงการรักษบางกะเจ้า ความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ของการดูแลสุขภาพแห่งนาคต โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ธุรกิจการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น “Medical and Wellness Destination”

สำหรับธุรกิจการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน (Wellness and Prevention) นี้ ถือว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการบริบาลอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นเทรนด์ที่สำคัญของธุรกิจสุขภาพในอนาคต

อนึ่ง Global Wellness Institute (GWI) คาดการณ์ว่าในปี 2568 เศรษฐกิจเพื่อสุขภาพของทั้งโลกจะมีมูลค่าแตะถึง 230 ล้านล้านบาท อีกทั้งในประเทศไทยเองก็มีนโยบายผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก (Worlds Medical Hub) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในปี 2560-2569 สอดรับกับที่ประเทศไทยยังติดอันดับ 5 ของโลกในด้านจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดย International Healthcare Research Center ในปี 63-64 ทำให้หลายบริษัทมองเห็นโอกาสขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมสุขภาพหรือเวลเนสเพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ทั้งนี้ MK ในฐานะที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจให้บริการสุขภาพ จากการพัฒนาโครงการรักษ ศูนย์บูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม ที่เปิดตัวไปเมื่อปี 2563 กับพาร์ทเนอร์อย่างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์บริษัทย่อยของ BH ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ จึงมุ่งสานต่อความร่วมมือเดินหน้าดำเนินธุรกิจสุขภาพแบบครอบคลุมครบทุกมิติ เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของบริษัท และสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก

Back to top button