VL นับถอยหลัง “W1” ใช้สิทธิแปลงรอบ 2 สัดส่วน 1:1 ราคา 0.50 บ. 27 เม.ย.นี้

VL นับถอยหลัง “VL-W1” ใช้สิทธิแปลงวอร์แรนต์ รอบ 2 สัดส่วน 1:1 ราคา 0.50 บ./หุ้น วันที่ 27 เม.ย.นี้ หวังนำเงินขยายกองเรือใหม่ ขนาด 10,000 DWT ปูทางการให้บริการขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL ดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเลทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย ให้แก่ผู้ประกอบการค้าน้ำมันเป็นหลัก เปิดเผยว่า ภายหลังที่บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท หรือ วอร์แรนต์ (Warrant) ครั้งที่ 1 (VL-W1) โดยกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา 2 ปี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ล่าสุดได้ครบกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ VL-W1 เป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้เตรียมเปิดให้ผู้ถือหน่วยแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ VL-W1 ได้ระหว่างวันที่ 20-26 เมษายน 2565 ที่อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยวอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 0.50 บาท/หุ้น หรือสามารถสอบถามรายละเอียดการใช้สิทธิได้ที่นางสาวอรอุมา ธงสุวรรณ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-254-6604 และ 02-254-6605 ต่อ 119

สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ VL ในครั้งนี้ เพื่อรองรับแผนการขยายกองเรือเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1 ลำ มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 10,000 เดตเวตตัน (DWT) ภายใต้งบลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท โดยคาดว่าเรือใหม่จะมีการนำเข้ามาถึงไทยในได้ช่วงครึ่งหลังของปี 2565 เพื่อรองรับการให้บริการตามนโยบายบริษัทฯ ในการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Back to top button