BCPG ซีโอดี “โซลาร์ยาบูกิ” 20 MW หนุนกำลังผลิตญี่ปุ่นแตะ 79.70 MW

BCPG กดปุ่มซีโอดี “โซลาร์ยาบูกิ” ขนาด 20 MW ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. ที่ผ่านมา หนุนกำลังผลิตญี่ปุ่นแตะ 79.70 MW


บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG แจ้งการเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์และขายไฟเต็มกำลังการผลิตของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยาบุกิ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย.2565 ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดฟูกูชิมะ กำลังการผลิตตามสัญญาขายไฟ 20 เมกะวัตต์ กับบริษัท Tohoku Electric Power Company ภายใต้การลงทุนแบบทีเค สัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feeds-in-Tariff (FIT) ที่ 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ระยะเวลา 20 ปี

โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตตามสัญญาขายไฟรวม 89.70 เมกะวัตต์ การเปิดดำเนินการของโครงการนี้ ทำให้บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นเปิดดำเนินการขายไฟในเชิงพาณิชย์แล้ว รวมเป็น 79.70 เมกะวัตต์ โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีกจำนวน 10 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ในปี 2566

Back to top button