ตามคาด! “อุตตม” นั่ง หน.พรรคสร้างอนาคตไทย – ดัน “สมคิด” เป็นนายกฯ

ที่ประชุมใหญ่สามัญพรรคอนาคตใหม่เลือก “อุตตม สาวนายน” เป็นหัวหน้าพรรค ชูนโยบายแก้ปัญหาปากท้องประชาชน พร้อมประกาศดัน “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของพรรคสร้างอนาคตไทย หรือ สอท. ได้มีมติเลือก นายอุตตม สาวนายน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค โดย นายอุตตม เปิดใจว่า เป้าหมายสูงสุดในการตั้งพรรคสร้างอนาคตไทย เพื่อการแก้ปัญหาให้ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องปากท้องและเศรษฐกิจ เพราะถึงเวลาที่ประชาชนจะมีพรรคการเมืองที่เป็นทางเลือกในการเสนอทางออก โดยรวบรวมผู้คนจากหลายภาคส่วนที่มีประสบการณ์ทำงานจากภาคเอกชนและภาครัฐ มาประกอบกับคนรุ่นใหม่ เพราะหากบ้านเมืองดี คนที่อยู่ในการเมืองสามารถแก้ไขปัญหาได้ ทุกคนคงไม่เข้ามาทำการเมือง

ทั้งนี้ การตั้งพรรคไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เชื่อว่าทุกคนต้องการสร้างการเมืองใหม่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความรู้ความสามารถ พร้อมประสบการณ์ที่มีมาหล่อหลอมร่วมกัน ไม่ใฝ่หาอำนาจ เปิดกว้างให้ประชาชนแสดงความเห็น ทั้งที่สอดคล้องและเห็นต่าง เพื่อประโยชน์สูงสุดให้บ้านเมือง พรรคจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง ประชาชนพึ่งได้

นายอุตตม ยังระบุว่า ปัญหาวิกฤติที่ชะงักงัน ที่เกิดจากการเข้ามาแล้วสืบทอดอำนาจ ทำให้เกิดวิกฤต ซึ่งพรรคจะยืนเคียงข้างประชาชน และปฏิเสธการเมืองเช่นนั้น จะทำงานการเมืองโดยยึดประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ยึดระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และสร้างระบบประชาธิปไตยที่แท้จริง หยุดประชาธิปไตยเทียม ที่ยึดผลประโยชน์บางกลุ่ม ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ

นอกจากนี้ นายอุตตม ได้ประกาศบนเวทีว่า จะเชิญนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคสร้างอนาคตไทย

โดยนโยบายพรรคสร้างอนาคตไทย จะยังคงเน้นหนักไปทางด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจระดับชุมชน ด้วย 5 นโยบายหลัก คือ สร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างภาคเศรษฐกิจใหม่ สร้างสังคมที่เกื้อกูล สร้างคนและวิทยาการเพื่อก้าวสู่สังคมโลก และสร้างการเมืองที่สร้างสรรค์

สำหรับรายชื่อ 16 กรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทย ประกอบด้วย นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค, นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค, นายสันติ กีระนันท์ เหรัญญิกพรรค, นายนิทัศน์ ประทักษ์ใจ นายทะเบียนพรรค

ส่วนกรรมการบริหารพรรค อีก 12 คน ประกอบด้วย นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ, นายสุพล ฟองงาม, นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ, นายวิเชียร ชวลิต, นายนริศ เชยกลิ่น, นายวัชระ กรรณิการ์, นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ, นายวิรัช วิฑูรย์เธียร, นายโอฬาร วีระนนท์, นายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล, นางทิพย์พาพร ตันติสุนทร และ นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ

ขอบคุณภาพจาก Facebook พรรคสร้างอนาคตไทย

Back to top button